vineri, 30 noiembrie 2012

Medicamentul medicamentelor: POLENUL CRUD


Nu se poate compara, ca eficienţă, cu polenul uscat. Iar ca gust, nici atât. Luat proaspăt, din stupul albinelor, este o uzină de sănătate

Tatăl polenului crud
O descoperire remarcabilă pentru apicultură, nu­triţie şi apiterapie a constituit-o polenul crud. În spatele lui se află o întâmplare care merită a fi relatată. În martie 1992, Patrice Percie du Sert, inginer agricol şi apicultor pasionat din Franţa, era într-o stare alterată de sănătate, din cauza muncii extenuante. Medicul i-a spus că nu mai poate conti­nua la fel ca până atunci.
Cum albinele începuseră recoltarea polenului, atras de culorile plăcute şi proas­pete ale granulelor, s-a lăsat purtat de dorinţa de a-l gusta pentru prima oară, direct din colector. Era atât de plăcut în stare proaspătă, încât nu s-a oprit până nu a mâncat o bună cantitate, între 100 şi 200 de grame. Zilele urmă­toare, tentaţia s-a repetat, apoi a observat că se simte mai bine. După o săptămâ­nă, avea din nou vivacitatea şi optimismul obişnuite. Era totuşi nedumerit de cele petrecute şi se întreba dacă polenul fusese sursa stării sale de bine. Mirarea se datora faptului că de curând îşi încheiase cura uzuală de polen uscat, fără să fi observat o schimbare notabilă în starea sa. Spre a se convinge, a făcut o pauză de o săptămână în consumul de polen crud, observând că din nou se simte mai rău, apoi a reluat cura. A făcut acest lucru de trei ori, spre a-şi confirma observaţia, după care a început să ofere polen crud în locul celui uscat apropiaţilor săi. Îmbunătăţirile erau evidente la toţi cei care îl consumau. Patrice a înţeles că acesta era drumul său, de a cerceta şi promova polenul crud. I s-a dedicat, ajungând să coordoneze un întreg laborator de studii în domeniu. Astăzi, obişnuim să-i spunem "tatăl polenului crud”. După 14 ani, în 2006, a scris o carte "Ces pollens qui soignent” ("Aceste polenuri care vindecă”), publicată în mai multe ediţii.
L-am cunoscut în 2007, la Melbourne, la Con­gresul Apimondia, când mi-a şi dăruit cartea sa. Fiind la curent cu descoperirea luişi dornică de experi­mentare, utilizam deja polen crud de câţiva ani. Am fost însă încântată să aflu de cercetările laborioase în­treprinse şi sistematizate într-un tratat cu elemente de comparaţie între polenul proaspăt congelat şi cel uscat. Pe lânga "iasca” cu gust adesea neatrăgător şi cu o consistenţă nisipoasă, aşa cum se prezintă polenul us­cat, polenul crud este un veritabil regal de gusturi, miro­suri şi culori care aduc în minte imaginea câm­pului cu flori. Mergând cu comparaţia până la ele­mente de microscopie, toate înclină balanţa în favoarea polenului crud. Polenul crud conţine o mare varietate de vitamine, enzime, microelemente dificil de găsit într-un alt produs natural.

Originea polenului recoltat de albine
Când încercăm să înţelegem proprietăţile polenului, ca şi pe ale oricărui produs al stu­pului, trebuie să pornim de la analiza scopului pentru care albinele îl recoltează. Pentru albine polenul are o însemnătate deosebită, fiind sursa lor principală de hrană, de proteine, de vitamine, minerale şi alţi micronutrienţi. De calitatea po­le­nului adus la stup depind atât vigoarea fa­miliei de albine, cât şi capacitatea de apărare, prin tăria veninului lor. De asemenea, cu cât polenul este mai bun, cu atât lăptişorul de matcă este mai valoros. Sunt astfel mai bine hrănite larvele tinere şi matca. Trântorii consumă şi ei mult polen, ceea ce le conferă putere şi fecun­ditate.
Polenul floral este, de fapt, celula sexuală masculină a plantei. Este dispusa o pulbere fină pe stamine. Albinele preiau această pulbere, apoi o amestecă cu miere şi nectar regurgitate, cât şi cu secreţii proprii. Astfel, pot să formeze granu­lele colorate binecunoscute, adică polenul apicol sau recoltat de albine, care ajunge în stup ori în recolta­toarele apicultorilor.
Pentru a forma o singură granulă de polen, albina trebuie să viziteze în medie 300 de flori.
Compoziţia şi proprietăţile organoleptice ale di­feritelor tipuri de polen dife­ră în funcţie de genul şi spe­cia plantelor de origine, pre­cum şi de momentul recol­tării. După cum florile se schimbă pe parcursul anului, vom afla şi la diferitele loturi de polen apicol gusturi di­verse, mirosuri, arome, cu­lori. Este o varietate naturală care oferă plăcere şi utilitate consumatorului, tot la fel cum alimentaţia noastră tre­buie să fie, în general, variată şi echilibrată.
Fiind o celulă sexuală a plantelor, e firesc că polenul este încărcat cu acele principii care sunt necesare unei noi fiinţe spre a se forma şi dezvolta. În plus, cum multe plante sunt medicinale, el poate trans­fera şi proprietăţile lor terapeutice.

Însuşirile medicale ale polenului crud
Refacerea florei intestinale
Un întăritor de excepţie pentru copii

Lucru destul de puţin cunoscut, polenul crud este un probiotic vegetal. Cercetările microbiologice de laborator din ultimii ani au dezvăluit un important conţinut în lactobacili şi bifidobacterii a căror prove­nienţă se află în stomacul albinelor.

Toate acestea sunt folositoare tubului nostru digestiv, unde polenul crud poate reface flora habituală. Prin con­ţinutul său de lactobacili natural dezvoltaţi, polenul crud apicol se poate lua la întrecere cu iaurtul.

Toto­dată, prezenţa lactobacililor na­tu­rali din polen realizează şi o inhi­biţie directă asupra germenilor pato­geni din tubul digestiv, cum au de­monstrat experimentele lui Pa­trice du Sert. În plus, polenul crud conţine câteva tipuri de drojdii, care la ni­ve­lul intestinelor ne protejează contra instalării unor micoze. Po­lenul uscat nu exercită aceste ac­ţiuni. Toate aceste micro-organisme sunt distruse atunci când polenul este încălzit pes­te 40 grade Celsius, pentru uscare. În schimb, dacă e păstrat crud, la con­gelator, ele ră­mân într-o stare latentă, iar la decongelare redevin active.

Polenul crud - polivitaminizant

În polenul crud se găseşte o generoasă paletă de vitamine, atât liposolubile -A (şi provitamina A), D, E, F -, cât şi hidrosolubile - C, P (rutin), acid olic, B1, B2, B3 (PP), B5, B6, B8 (H). Unele dintre ele se găsesc în cantităţi atat de mari, încât 30 g polen asigură integral doza zilnică recomandată.
Vitamina A este cunoscută şi drept vitamina ochiului. În polenul poli­flor se găsesc mari cantităţi de provitamina A; în unele sorturi (salcâm galben) chiar de 20de ori mai mult decât în morcovi.
Tocoferolul (E) îşi trage denumirea din grecescul "tokos” care înseamnă "a naşte” şi este considerat vitamina fertilităţii.
Vitamina P (rutin) este trofică a pereţilor tuturor vaselor de sânge, în special a capilarelor, fiind şi antitrombotică; previne hemora­giile, cu deosebire cerebrale şi retiniene; menţine me­ta­bolismul oxidativ al ţesutului nervos.
Biotina are un rol cheie în metabolismul proteinelor, glucidelor şi lipidelor, precum şi în procesele de eliminare a bio­xi­du­lui de carbon.
În cantităţi importante se găseşte şi Vi­ta­mina B3 (niacina). Între altele, ea este implicată în pro­tecţia contra mutaţiilor genetice, fiind utilă în pre­venţia cancerului.
De asemenea este multă vitamina B1. Merită menţionat că B1 este pierdut în mod exa­gerat de către cei care au un regim alimentar bogat în za­hăr rafinat. Acesta este omniprezent azi, chiar şi în produse ce nu sunt deserturi (muştar, pâine, chipsuri, sosuri...). Carenţa de B1 creată astfel artificial afectea­ză sever sistemul nervos. Ceea ce este una dintre expli­caţiile pentru tulburările de comportament de la copii şi adolescenţi, astăzi mari consumatori de dulciuri şi sucuri.
Vitamina B9 (acidul folic), de asemenea bine reprezentată în polen, protejează contra anemiei, trom­bocitopeniei şi altor anormalităţi sanguine. În privinţa vitaminei C, dacă se consumă polenul aşa cum este recomandat de regulă, adică dizolvat în apă şi suc de lămâie, sau într-un suc fresh, se acoperă cea mai mare parte din necesarul zilnic. Polenul are doar urme de vitamina D, dar joacă un rol important în producerea ei de către organism, prin stimularea activităţii enzima­tice. În mod indirect, polenul favorizează normalizarea nivelului sanguin de vitamina K antihemoragică, care este produsă în corp de către flora intestinală. Polenul normalizează flora prin lactobacili şi o hrăneşte prin nutrienţi.
De menţionat că în zilele noastre carenţele vita­mi­nice sunt multiple. Alimentaţia modernă este multiplu sărăcită în vitamine, datorită chimizării exagerate din agricultură, procesărilor multiple din industria ali­mentară, cât şi aditivării chimice a alimentelor. În plus, consumul exagerat de alcool, tutun, zahăr rafinat, an­tibiotice accentuează carenţele. Medicina conven­ţio­nală încearcă să compenseze cu vitaminele şi polivi­taminele de sinteză din farmacii. Dar cine poate cal­cula exact necesarul fiecărui organism, cine poate spune cât se absorb vitaminele de sinteză şi cât de bine sunt ele utilizate de organism? Un exemplu in extremis asupra eficienţei lor la administrarea de lungă durată îl constituie copiii supra-ponderali, datorită hipervita­minizării. Astăzi, toţi medicii se confruntă cu situaţii patologice tot mai complexe, ce includ poli-carenţe vitaminice. Cu atât mai util este un polivitaminizant natural, din care corpul îşi extrage armonios ce şi cât are nevoie.

Polenul crud - polimineralizant
O minune a lui Dumnezeu: albina
Absorbţia şi funcţionarea corectă a unor minerale este condiţionată de alte minerale ori vitamine. Exem­plu: absorbţia calciului este dependentă de magneziu, totodată şi de fosfor, care susţine şi absorbţia fierului; dar şi absorbţia fosforului depinde de calciu. La fel putem extinde dezbaterea pentru oricare dintre ele­men­tele minerale ale corpului nostru. Dacă facem analize de sânge şi determinăm o carenţă oarecare, să zicem de calciu, nu înseamnă că dacă luăm calciu singular, problema e rezolvată; trebuie ca şi restul componen­telor aflate în inter-relaţie cu el să fie la niveluri corespun­zătoare, spre a reveni la echilibru. Aceste relaţii se pot nor­ma­liza printr-un aport complex de elemente nutritive, oferite in­ter-relaţionar la "pa­chet”, de anumite produse. Polenul crud este unul dintre cele mai importante.
În polenul crud se găsesc practic toate elementele chimice care constituie corpul omenesc. De menţionat ca macroelemente minerale Ca, Mg, P, K, Na şi ca microelemente Cu, Fe, Mn, Ni, S, Se, Si, Zn, B, Co, Cr, I, Mo.
Atrag în mod particular atenţia asupra câtorva dintre ele.
Zincul, deşi aflat în orga­nism în cantităţi foarte mici, mai puţin de 2 g la un adult de 70 de kg, este element constitutiv pentru mai bine de 200 de enzime din cele peste 1.000 care ne ges­tionează viaţa.
Seleniul este un antioxidant puter­nic, lucru cunoscut de multă vreme, aflat în cantităţi mici în întreaga natură, iar în corpul uman circa 20 mg. După nuca de Brazilia, polenul este creditat ca a doua sursă naturală de seleniu.
Borul, un element puţin cu­noscut, este necesar pentru rezistenţa oaselor, stimu­lează funcţiile cerebrale şi vivacitatea mentală, favori­zează somnul, contribuie la reglarea secreţiilor de hormoni sexuali. Se găseşte destul puţin în surse na­turale, iar polenul este una dintre ele.

Polenul - aliment funcţional
În medie, polenul poliflor conţine: proteine 23,7%, lipide 4,8%, glucide 27,8%, apă 7-11%, fibre solubile şi insolubile 13-14%.
Proteinele se găsesc în polen în proporţie mai mare decât în carne, iar mare parte dintre ele sunt sub formă de aminoacizi, care se absorb direct, fără efor­turi din partea organismului. Bogăţia de aminoacizi întrece în medie de 3 ori oul, brânza şi carnea.
Numărul reacţiilor chimice (cunoscute) care au loc în organismul uman este de ordinul miilor. Aproape toate acestea sunt catalizate de către enzime. În polen se găsesc circa 100 de enzime, cât şi co-enzime şi pro-enzime.
Astăzi se ştie tot mai mult despre necesitatea con­su­mării de antioxidante,spre a preveni îmbătrânirea şi îmbolnăvirile, în special cancerele.
Unele dintre cele mai apreciate sunt vitaminele A şi E, care se găsesc în mari cantităţi în polen.
Dar o mai intensă acţiune antioxidantă o conferă polenului flavonoidele din com­poziţia sa. Se consideră că unele dintre acestea sunt de 200 de ori mai puternice decât vitamina E. Spre exemplu, comparativ cu alte vegetale cunoscute cu efecte antioxidante, 30 de g de polen echivalează cu consumul a 1350 g de broccoli... Flavonoidele reduc incidenţa cancerelor (ex. sân, prostată) asociate regimurilor alimentare bogate în grăsimi saturate.
Fitosterolii din polen reduc absorbţia colesterolului şi influenţează excreţia de săruri biliare, reducând inci­denţa cancerelor rectal şi de colon. Totodată menţin echilibrul mecanismelor imune.
Ca o mărturie personală, soţul meu şi cu mine consumăm de aproape trei ani câte 50 grame de polen crud la micul dejun, şase zile pe săptămână. Ne-am con­vins în acest timp că datorită produselor stupului am reuşit să facem faţă sănătoşi perioadei de greu efort prin care trecem. În plus, am observat cum, funcţional, întregul corp se aşează pe o direcţie ce tinde către ideal.
Un alt exemplu practic ce merită reamintit este cura de produse apicole făcută de apiterapeutul Anto­nio Couto din Portugalia. În 2009, la vârsta de 47 de ani, s-a decis să facă un experiment personal: în loc de alimente uzuale, a mâncat timp de 6 luni doar polen (250 g/zi), miere, puţin lăptişor de matcă şi propolis, şi unele sucuri de fructe, în care îşi dizolva polenul. Şi-a desfăşurat viaţa normal, analizele de sânge urmărite lunar au fost impecabile, incluzând şi normalizarea colesterolului în prima lună, şi a pierdut 7 kilograme din greutate.
În unele ţări din UE, polenul este deja considerat în mod legal aliment. Legislaţia română include, în mod greşit, polenul în categoria "produselor animale”, chiar dacă pare evidentă originea sa vegetală. Dată fiind apropierea postului Naşterii Domnului, am căutat o părere competentă pentru li­niştea sufletelor tuturor creş­ti­nilor. Pă­rintele ieromonah Teo­fan de la Mânăstirea Nera ne-a confirmat că, în mod incon­tes­tabil, polenul se poate consi­dera un produs de sec.

Există hormoni în polen?
Trei sute de flori pentru o granulă de polen
Răspunsul simplu este nu. Mai pe larg, vegetalele nu pro­duc şi nu conţin hormoni, în înţelesul biologiei umane. Ele au în schimb nişte substanţe numite au­xine, care ţin sub con­trol creş­terea plantelor. Auxinele se gă­sesc de regulă în părţile lor tinere, în seminţe şi polen. Sunt sub­stanţe care pen­tru om contribuie la reglarea unor funcţii fiziolo­gice. Un exem­plu simplu: la administrare de durată, părul corporal se diminează la femei şi se fortifică la bărbaţi, iar părul capilar se înfrumuseţează la ambele sexe.

Ce indicaţii are polenul?

Afecţiuni hepatice. Polenul este un foarte pu­ternic hepato-protector şi hepato-trofic, fiind indicat de la simpla steatoză, hepatite acute şi cronice, până la ciroze şi cancere hepatice. De asemenea, susţine fi­catul, flora intestinală şi întregul organism, prin mul­tiple mecanisme, în cursul altor terapii convenţionale. Este de mare folos ca adjuvant în chimio-terapie şi radioterapie, unde efectele favorabile sunt vădite de starea clinică şi analizele bune de sânge.
Cancerul de prostată - Încă de mult timp, po­lenul era cunoscut ca eficient în prevenirea şi tratarea afecţiunilor prostatei. Cercetările de laborator au dez­văluit câteva dintre mecanismele implicate. Seleniul din polen reface rezervele din testicule şi canalele adia­cente prostatei, de unde se pierde prin spermă. Acesta este un puternic antioxidant şi anticanceros. Fitosterolii susţin buna funcţionare a prostatei şi reduc incidenţa hiperplaziei de prostată. Odată cu vârsta se cunoaşte că scade capacitatea endogenă de sinteză a vitaminei D, care este implicată şi în buna funcţionare a prostatei, implicit, atunci când lipseşte, în cancerul de prostată. Dar producerea vitaminei D este favo­ri­za­tă de polen pe căi enzimatice. Vitamina E şi zincul protejează de asemenea contra cancerului.
Flavonoi­dele din polen, prin acţiunea lor intens antioxidantă, protejează contra peroxidării grăsimilor saturate, ce sunt implicate în cancerul de prostată, ca şi în cel de sân.
Cancerul de sân la femei prezintă, sub raport cauzal, unele similarităţi cu cel de prostată la bărbaţi. Elementele descrise mai sus, cât şi un regim alimentar bogat în fibre solubile (prezente în polen) şi acizi graşi polinesaturaţi, contribuie la profilaxia şi tratamentul acestor tipuri de cancer.
Colesterol şi trigliceride - O doză de 30 g polen asigură circa 15% din raţia zilnică de fibre. Aceasta contribuie la redu­cerea LDL colesterolului. Polenul tinde să normalizeze şi nivelurile de trigliceride în condiţiile în care ali­mentaţia şi stresul sunt corect gestionate.
Polenul în profilaxia osteoporozei este men­ţionat de dr. Patrice Percie du Sert în cartea sa. Studii făcute pe şobolani au demonstrat că polenul previne resorbţia osoasă. Polenul susţine producerea de vitami­na D, cât şi absorbţia şi utilizarea calciului şi fosfo­rului.
Este un bun trofic pentru creier, lucru remarcat de studenţii în sesiune. Polenul crud este util în acti­vitatea intelectuală intensă, depresii, pentru reducerea efectelor stresului prelungit, a oboselii cronice.
Cure de slăbire - persoanele supraponderale, datorită regimului lor alimentar defectuos, sunt de regulă multicarenţate şi constipate. Polenul le este de mare folos. Fibrele şi lactobacilii refac flora intestinală şi combat constipaţia. Aşa cum şi practica o arată di­rect, el este de folos în curele de slăbire, asociat cu o alimentaţie echilibrată, dominată de vegetale. În aceste cazuri, polenul poate înlocui una-două mese pe zi.
Polenul crud este indicat în toate stările caren­ţiale, inclusiv anemii de orice natură.
La femeile cu men­struaţii abundente, îmbunătăţeşte calitatea sânge­lui şi contribuie la reglajul funcţiilor hormonale.
Polenul este un bun trofic muscular, fiind adec­vat sportivilor şi tuturor acelora care desfăşoară acti­vitate fizică intensă şi au nevoie de o bună structură mus­culară. Susţine şi muşchiul cardiac, hrăneşte bine pereţii tuturor vaselor de sânge. De aceea este deosebit de util în profilaxia şi tratamentul afecţiunilor cardio-vasculare.

Polenul crud şi alergiile
Este bine de lămurit că alergiile de primăvară sunt determinate de po­lenurile purtate de vânt, şi nu de po­lenurile recoltate de albine. Alergiile la polenurile recoltate de albine, în special la polenul crud, sunt cazuri rari­si­me.
A­ceasta nu trebuie să ne sperie, aşa cum, de exemplu, nici faptul că unele per­soane sunt alergice la căpşuni nu ne face sa nu le mai savurăm. Dimpotrivă, s-a observat la persoanele cu alergii de primăvară că dacă consumă curent polen crud (minim 3 linguriţe/zi) fenomenele alergice se reduc.
Polenul crud (nu şi cel uscat) poate fi utilizat în general în terapia alergiilor.

Utilizarea polenului
Polenul poate fi ingerat şi în amestec cu miere
Păstrarea polenului crud se face la congelator, pen­tru perioade îndelungate (luni, ani). Decongelat nu-şi pierde din proprietăţi. Datorită conţinutului scăzut de apă, la decongelare nu se sparge membrana celulară şi nu apare nici un "suc celular” în care să se piardă ori să se deterioreze principii active. Patrice du Sert a făcut în laborator 12 congelări-decongelări succesive, fără a se determina nici o degradare. Scos de la conge­lator, se poate păstra fără a fi închis ermetic (lactoba­cilii au nevoie de aer spre a supravieţui) până la 7-10 zile, la temperatura ambientală (în regim de "cămară”) sau în frigider.

Dozele utile în regim obişnuit de viaţă sunt de :
2-5 g/zi la copii sub un an,
5-10 g/zi la copii de 1-10 ani,
10-30 g/zi peste vârsta de 10 ani.


În regim de supraso­licitare (fizică sau intelectuală), cât şi în cure de încăr­care nutritivă, cantităţile pot creşte până la 50-100 g/zi.
La fel şi în curele de slăbire,când polenul poate înlo­cui una-două mese ale zilei. Este indicat ca persoanelecu probleme de sănătate să ceară sfatul unui medic apifitoterapeut.


Spre a se absorbi complet din tubul digestiv e bine ca polenul să fie predizolvat în apă cu suc de lămâie proaspăt, într-un suc fresh, borş sau kefir (iaurt);
vo­lumul orientativ (polen plus lichid): 150 ml pentru 30 g polen.
Trebuie să stea la dizolvat minimum 20 de mi­nute. Când este în doză unică, ideal se adminis­trează dimineaţa.
Cei care iau prima dată e bine să crească progresiv dozele şi să înceapă administrarea după ce au mâncat. Mai târziu, se poate trece la administrarea pe stomacul gol.
Spre a descrie corect şi complet polenul, cu com­poziţia, proprietăţile şi acţiunile sale complexe, ar fi nevoie de un tratat în mai multe volume. Închei acest text, permiţându-mi să-l citez pe respectatul profesor dr. Mencinicopschi: "Astăzi scapă cine ştie, cine este informat, nu mai scapă cine poate”...
Dr. Cristina Aosan
www.melidava.ro

duminică, 25 noiembrie 2012

Cauza fundamentala a anxietatii si depresiei

Cauza fundamentala a anxietatii si depresiei pe care prea putini o banuiesc

Atunci cand te gandesti la strategii pentru a obtine optima functionare a creierului, te-ai putea gandi la rezolvarea de cuvinte incrucisate sau invatarea unei limbi straine… la care sa adaugi mai mult somn sau chiar consumul de grasimi omega-3, si asta ti-ar putea veni in minte.

Cei mai multi oameni nu s-ar gandi automat la intestinele lor cand se gandesc la sanatatea creierului… dar de fapt acesta este locul perfect ce trebuie vizat, unul care s-ar putea la fel de bine sa detina secretul de a-ti imbunatati dispozitia, sanatatea mentala si secretul prevenirii altor boli cerebrale, precum Parkinsonul.

Intestinele detin cheia pentru o mai buna sanatate a creierului?

S-ar putea sa nu fii constient ca de fapt ai doua sisteme nervoase:

-Sistemul nervos central, compus din creierul tau si coloana vertebrala
-Sistemul nervos enteric, care este sistemul nervos intrinsec al tractului gastrointestinal
Ambele sunt de fapt create din acelasi tip de tesut. In timpul dezvoltarii fetale, o parte se transforma in sistemul tau nervos central, in timp ce cealalta parte se dezvolta in sistemul nervos enteric.

Aceste doua sisteme sunt conectate prin intermediul nervului vag, cel de-al zecelea nerv cranian ce merge din trunchiul cerebral pana la abdomen.

Este de acum bine stabilit ca nervul vag este ruta fundamentala pe care o utilizeaza bacteriile intestinale pentru a transmite informatii catre creier. Asa este… in timp ce multi cred despre creierul lor ca fiind organul de comanda, de fapt intestinele transmit mult mai multe informatii creierului decat creierul transmite intestinelor.

Pentru a transpune acest lucru in termeni concreti, ati experimentat probabil senzatia viscerala de fluturi la stomac atunci cand sunteti nervosi, sau ati avut stomacul deranjat cand erati foarte suparati sau stresati. Si reversul este adevarat, prin aceea ca problemele de la intestine pot avea un impact direct asupra sanatatii mentale, ducand la probleme precum anxietatea, depresia si autismul.

De exemplu, in decembrie 2011 Jurnalul de Neurograstroenterologie si Motilitate a raportat stirea ca probioticele(bacteriile bune) cunoscute ca Bifidobacterium lungum NCC3001 s-au dovedit a ajuta la normalizarea comportamentului similar anxios la soareci cu colita infectioasa.

Se pare ca efectul bacteriei asupra anxietatii implica modularea cailor vagale din cadrul conexiunii intestine-creier:

“Pe masura ce B. longum descreste excitabilitatea neuronilor enterici, s-ar putea sa semnalizeze catre sistemul nervos central prin activarea cailor vagale la nivelul sistemului nervos enteric.”

Cercetari separate au gasit de asemenea ca probiotica Lactobacillus rhamnosus a avut un efect marcant asupra nivelelor GABA [un neurotransmitator inhibitor care este implicat in mod semnificativ in regularizarea multor procese fiziologice si psihologice] din anumite regiuni ale creierului si ca aceeasi bacterie a coborat nivelul corticosteronului, hormon producator de stre, avand ca rezultat reducerea comportamentului corelat cu anxietatea si depresia.

Cand cercetatorii au sectionat nervul vag, nivelele receptorilor GABA si comportamentul animalelor a ramas neschimbat dupa tratamentul cu L. rhamnosus, confirmand faptul ca nervul vag este cel mai probabil calea principala de comunicatie intre bacteriile din intestin si creier.

Interesant, exact cum aveti neuroni in creier, aveti si neuroni in intestine – inclusiv neuroni care produc neurotransmitatori precum serotonina, care se mai gaseste si in creierul vostru. De fapt cea mai mare concentratie de serotonina, care este implicata in controlul starii sufletesti, al depresiei si agresiunii, este gasita in intestinele voastre si nu in creier! (Poate ca acesta este un motiv pentru care antidepresivele, care ridica nivelul de serotonina din creierul vostru, sunt adesea ineficace in tratarea depresiei, in timp ce schimbarile adecvate de dieta alimentara ajuta adesea).

Flora intestinala anormala favorizeaza dezvoltarea anormala a creierului

Exista o stransa legatura intre flora intestinala anormala si dezvoltarea anormala a creierului – o afectiune pe care dr. Campbell-McBrid o numeste Sindromul intestinului si al psihologiei – Gut and Psychology Syndrome (GAPS). GAPS este rezultatul unei flore slab dezvoltate sau dezechilibrate si s-ar putea manifesta ca un conglomerat de simptome care se pot potrivi diagnosticului de autism, deficitului hiperactiv de atentie, deficitului dezordonat de atentie fara hiperactivitate, dislexiei, dispraxiei, sau tulburarii obsesiv-compulsive, pentru a numi doar cateva posibilitati.

Dr. Campbell crede ca copii autisti se nasc cu creiere si organe ce par perfect normale, dar odata ce sistemul lor digestiv devine o sursa majora de toxicitate in loc sa fie o sursa de nutritie, ei incep sa dezvolte simptome autiste. Aceasta teorie se potriveste destul de bine cu noile cercetari publicate de Societatea Americana pentru Microbiologie, care au identificat o bacterie (Sutterella), care unica in intestinele copiilor cu autism.

Cercetatorii au raportat:

“Multi copii cu autism au tulburari gastrointestinale care pot sa complice administrarea clinica si sa contribuie la probleme de comportament. Intelegerea implicatiilor fundamentale moleculare si microbieneale acestor probleme gastrointestinale este de cea mai mare importanta pentru elucidarea patogenezei, furnizarea diagnosticului si administrarea tratamentului fundamentat informational.

Aici descriem o asociere intre inalte nivele ale speciei Sutterella asociate intestinal si muco-epitelial si tulburarile gastrointestinale la copiii cu autism. Aceste descoperiri eleveaza aceasta putin recunoscuta bacterie si o face sa inainteze prin demonstrarea ca Sutterella este un component major al microbiotei in peste jumatate dintre copii cu autism si tulburari gastrointestinale(AUT-GI) si este absent la copiii care au doar tulburari gastrointestinale(Control-GI) evaluati in acest studiu.”

Alte conexiuni intre sanatatea intestinelor tale si cea a creierului tau au mai fost stabilite, incluzand:

Un studiu publicat in Neurogastroenterologie & Motilitate a descoperit ca soarecii carora le lipsea flora bacteriana intestinala se comportau diferit de soarecii normali, angajandu-se in ceea ce se putea referi ca “comportament cu risc inalt”. Acest comportament schimbat a fost insotit de schimbari neurochimice in creierul soarecilor. iv
Cercetarile din PNAS au gasit ca bacteriile intestinale ar putea influenta dezvoltarea timpurie si comportamentul creierului, si ca absenta sau prezenta microorganismelor intestinale in timpul fazei embrionare altereaza permanent expresia genelor.v(Intr-un mod similar, probioticele au mai fost gasite ca influentand activitatea sutelor de gene, ajutandu-le sa se exprime intr-o maniera pozitiva, de lupta impotriva bolilor.)
Prin analiza genelor, cercetatorii au fost cababili sa discearna faptul ca absenta bacteriilor intestinale a modificat genele si caile de semnalizare implicate in invatare, memorie si controlul motor. Aceasta sugereaza ca bacteriile intestinale sunt strans legate de dezvoltarea cerebrala timpurie si comportamentul ulterior.

Ce factori duc la compromiterea bacteriilor intestinale?

Bacteriile voastre intestinale sunt parte activa si integrata a corpului vostru, si in aceasta calitate sunt puternic dependente de dieta voastra si vulnerabile la stilul vostru de viata. Daca consumati de exemplu foarte multe alimente procesate si bauturi indulcite, bacteriile voastre intestinale probabil ca vor fi sever compromise, fiindca in general alimentele procesate vor distruge microflora sanatoasa si zaharurile de orice fel alimenteaza bacteriile si levurile daunatoare.

Bacteriile voastre intestinale mai sunt foarte sensibile la:

Antibiotice
Apa tratata cu clor si fluor
Sapun antibacterian
Chimicale folosite in agricultura
Poluare

Datorita ultimelor articole de pe lista de mai sus, la care practic suntem expusi cu totii cel putin ocazional, in general este o buna idee sa “reinsamantati” bacteriile bune din intestinele voastre prin consumul de suplimente probiotice de buna calitate sau prin consumul de alimente fermentate. Acest lucru este important pentru oricine, dar imperativ daca sunteti o femeie insarcinata, intrucat noul-nascut depinde de voi pentru flora intestinala initiala. Multe femei la varsta reproducerii sunt deficiente intr-o larga gama de tulpini probiotice de o vitala importanta – o deficienta ce se trasfera descendentilor lor, si ar putea crea premisele unui mare numar de afectiuni.

Dr. Campbell explica:

“Copilul dobandeste flora lui intestinala la momentul nasterii, cand copilul trece prin tractul vaginal al mamei. Asa ca orice traieste in tractul vaginal, in vaginul mamei, devine flora intestinala a copilului. Deci ce traieste in vaginul mamei? Este o zona foarte bogat populata a corpului femeiesc. Flora vaginala provine din intestine. Deci daca mama are o flora intestinala anormala, ea va avea o flora anormala in tractul ei vaginal.”


Una peste alta, problema suplimentara este descresterea numarului de femei care alapteaza. Stim acum ca copiii alaptati la san dezvolta o flora intestinala complet diferita cand este comparata cu copiii alaptati cu biberonul. Formula de lapte praf nu a fost si nu va fi niciodata un inlocuitor sanatos pentru laptele matern, dintr-un numar de motive – flora intestinala modificata este doar unul dintre acestea.

Optimizarea florei voastre intestinale, si prin aceasta a functionarii creierului, este un lucru usor

Cand luati in considerare ca intestinele voastre sunt un “al doilea creier”, devine usor de vazut cum sanatatea intestinala poate avea un impact asupra functionarii creierului, asupra psihicului si comportamentului, intrucat ele sunt interconectate si interdependente intr-un numar de moduri diferite. Din fericire, optimizarea sanatatii voastre intestinale este remarcabil de usoara.

Aici sunt recomandarile pentru optimizarea florei intestinale:

Mancati alimente fermentate, intrucat acestea sunt cea mai buna cale catre sanatatea digestiva optima, cat timp mancati versiunile traditionale, nepasteurizate. Alegerile sanatoase includ variate alimente fermentate precum muraturile(varza, vinetele, castravetii si ceapa). Vom posta multe informatii despre cum se face aceasta in curand. Daca mancati regulat alimente fermentate precum acestea, care, mentionam din nou, nu au fost pasteurizate (pasteurizarea omoara probioticele ce apar natural), bacteriile voastre intestinale vor creste viguroase.
Suplimente probiotice. Desi nu sunt un suporter inflacarat al consumului de multe suplimente (intrucat cred ca majoritatea substantelor nutritive trebuie sa provina din hrana), probioticele sunt clar o exceptie.

Folositi cu incredere chefir de apa sau chefir de lapte !
Daca nu mancati alimente fermentate, este deosebit de recomandat sa luati suplimente probiotice de inalta calitate.
Daca sunteti o mamica noua, alaptati-va copilul. Nu este doar o chestie de vitamine, minerale, proteine si grasimi care fac laptele de mama cu mult superior formulei de lapte praf. Cercetarile arata ca laptele de mama mai contine substante ce pot imbunatati semnificativ dezvoltarea cerebrala si intestinala a copiilor vostri – un dar care va dura literalmente o viata.

Daca aveti probleme mari cu anxietatea si atacuri de panica, poate va ajuta sa experimentati procedeele de mai jos :http://www.rebootyourbrain.com.au

duminică, 18 noiembrie 2012

Amigdalina (vitamina B17), un leac pentru cancer

Amigdalina (vitamina B17), un leac pentru cancer, blocat de magnaţii din industria farmaceutică

Cancerul şi-ar putea găsi leacul în consumarea unor alimente care conţin amigdalină. Vitamina B17 nu doar că previne apariţia bolii, ci chiar ajută la tratarea pacienţilor suferinzi. Cu toate acestea, industria farmaceutică, direct interesată să-şi vândă produsele, continuă să nege calităţile vindecătoa
re ale amigdalinei Un documentar realizat în urmă cu aproape 40 de ani prezintă o ipoteză uluitoare, potrivit căreia cancerul ar putea fi tratat extrem de uşor, cu ajutorul vitaminei B17. Conform dezvăluirilor prezentate în material, crunta boală, pe care nimeni şi nimic nu reuşeşte să o combată de zeci de ani, nu ar reprezenta decât "o boală a deficienţei", ce apare la persoanele al căror organism suferă de o lipsă a amigdalinei (vitamina B17). Deşi o asemena descoperire ar duce la salvarea a milioane de vieţi anual, realizatorii filmului susţin că asociaţiile medicale şi companiile farmaceutice ţin secret acest lucru şi resping cu orice preţ promovarea acestui leac, care le-ar atrage, practic, falimentul. Pentru a dovedi această ipoteză, documentarul realizat de către americanul G. Edward Griffin, în 1974, prezintă mai multe cazuri de persoane bolnave de cancer care s-au vindecat după ce au urmat un tratament cu amigdalină, precum şi mărturii ale unor medici care au folosit această metodă pentru tratarea bolnavilor.
Companiile farmaceutice au blocat "elixirul"
Instituţiile medicale şi farmaceutice au numit filmul drept o fraudă şi o şarlatanie, dar, în ciuda acestui fapt, medicii au continuat să utilizeze noul "elixir", dovedind utilitatea medicamentului. S-a trecut imediat la intimidarea curanţilor, s-au confiscat filme şi cărţi ce promovau noul leac şi chiar au fost arestate persoanele care organizau manifestaţii publice pentru promovarea miraculosului medicament. Acest tip de tratament a fost astfel abandonat de către majoritatea medicilor. Cu toate acestea, deşi în multe locuri este considerată o metodă neconvenţională, vindecarea cancerului cu vitamina B17 este posibilă în prezent în clinici din ţări precum Marea Britanie, Germania, Mexic sau Elveţia.

Descoperire veche de 5000 de ani
Potrivit documentarului, cancerul apare la persoanele cu deficit de amigdalină (vitamina B17), fiind asemănător, din acest punct de vedere, bolilor precum scorbutul (deficit de vitamia C), sau pellagra (deficit de vitamina B3). Vitamina B17 este o vitamină mai puţin cunoscută la ora actuală, însă ea a fost descoperită cu mai bine de 5000 de ani în urmă, fiind folosită de către egipteni şi de către locuitorii Chinei Antice, care au numit-o amigdalină deoarece era extrasă din migdalele amare. Elixirurile făcute pe baza amigdalinei erau consumate în special pentru menţinerea sănătăţii, fiind cunoscute efectele detoxifiante ale acesteia. Amigdalina a fost folosită ulterior de greci şi romani în scopuri terapeutice, iar în zilele noastre, unele triburi de indieni îşi prepară diverse băuturi din sâmburi de fructe care conţin amigdalină. Ca structură chimică, vitamina B17 este o combinaţie a două molecule de glucoză, una de benzaldehidă şi una de acid cianhidric, iar în reţetele medicale amigdalina e cunoscută sub numele de nitrilozidă. Vitamina poate fi folosită şi în scop terapeutic, nu doar profilactic.

Cum poate ajuta vitamina B17

Potrivit medicilor, carenţa de vitamină B17 poate cauza depresie şi insomnie, anorexie, oboseală şi uscarea pielii. De asemenea, excesul de vitamina B17 poate duce la intoxicaţii. Astfel, se recomandă folosirea acesteia în doze optime, de 50-100 de mg pe zi în cazul copiilor, 50-200 mg pentru adulţi şi între 1 şi 2 grame zilnic în cazul bolnavilor de cancer.
În natură, vitamina B17 se găseşte în sâmburii de caise, cireşe, migdale, piersici, prune, în seminţele merelor, perelor şi gutuilor, în legume precum mazărea, fasolea, conopida, varza, broccoli, spanac, ceapă sau vinete. De asemenea, vitamina mai poate fi găsită în stare naturală în cereale, în scoarţa de mălin sau în frunze de gutui, prun, cais, cireş, vişin sau piersic.

Sâmburii de caise conţin cea mai mare cantitate de amigdalină. Doza recomandată este de doar 8-9 sâmburi pe zi, deoarece, în cantitate mai mare pot deveni toxici pentru organism. Pe de altă parte, consumul de antibiotice, alcoolul şi cafeaua, reduc foarte mult acţiunile amigdalinei în organism.

Comentariul Secretele Sistemului: "Dati mai departe tuturor cunoscutilor! Dati mai departe,nu stiti cate vieti salvati !"

sâmbătă, 3 noiembrie 2012

Legatura dintre antibiotice si candidoza.


Ce este candidoza?

"Fiecare dintre noi avem in intestine o asa numita “flora intestinala”.

Aceasta flora este o formata din 100 trilioane ( = 1 milion de miliarde) organisme microscopice care traiesc in intestine si cantaresc intre 1,5 si 2,5 kg din greutatea noastra.

Desi cele mai multe se gasesc in intestine noastre, ele sunt raspandite in intreg organismul uman: pe toata suprafata pielii. Spre deosebire de barbati, femeile au aceste bacterii in cantitate mare in vagin.

La un om sanatos aceasta flora este formata din 85% bacterii benefice sau probiotice(flora de fermentatie) si15% organisme patogene(flora de putrefactie). Dintre organismele din flora de putrefactie(cu organisme patogene), cea mai raspandita este o specie de ciuperca numita Candida Albicans.

Care e rolul bacteriilor benefice?


1. Sa creeaze o bariera pentru a nu perminte organismelor patogene sau alimentelor incomplet digerate din intestine sa patrunda in sange.

2. Sa asigure imunitatea organismului: sunt pilonul de baza al imunitatii.

3. Sa inbuntateasca absorbtia nutrientilor.

4. Sa sintetizeze unele vitamine: complexul B si vitamina K.

5. Sa tina sub control flora de putrefactie(daunatoare).

Ultmiul punct (5) e si cel mai important:

Flora de putrefactie (cu organismele daunatoare din care e formata) se gaseste in mod NATURAL in organismul uman. Nici bacteriile danuatoare, nici fungii( Candida), si nici alti microbi NU daunaza organismului, atata timp cat exista destule(85%) bacterii benefice(probiotice) care sa le tina sub control.

Cand echilibrul 85% – 15% al florei intestinale se strica, flora de putrefactie ajunge sa preia controlul asupra intestinelor, in special prin ciuperca Candida Albicans – care are capacitatea de a creste si se extinde extrem de rapid cand este scapata de sub control de catre bacteriile benefice. Nu doar ca ciuperca se va extinde, dar nu va mai lasa nici bacteriile benfice sa se dezvolte. Astfel, vor fi din ce in ce mai multe organisme daunatoare, si din ce in ce mai putine bacterii benefice. De aici pana la balonari, alergii, paraziti intestinali, intolerante alimentare si in final cancer, este un singur pas…mic.

Astfel, o persoana care ajunge in sa aiba Candida Albicans scapata de sub control, este o persoana infectata cu aceasta ciuperca, adica o persoana care sufera de CANDIDOZA.

Asadar, candidoza este o boala care apare atunci cand ciuperca Candida Albicans invadeaza intestinul in defavoarea bacteriilor benefic.e

Bineinteles ca acest dezechilibru va afecta echilibrul bacteriilor din intreg organismul, inclusiv bacteriile benefice de pe piele(care asigura imunitatea pielii), cat si cele din vagin(rezultand asa numita “candidoza vaginala”)

Cine ne distruge bacteriile benefice ?

Pe scurt: dezechilibrul florei intestinale se datoreazastilului de viata modern/artificial pe care-l avem, dietelor mult prea bogata in zaharuri rafinate si medicamentelor cu care ne indopam si nu in ultimul rand dezechilibrelor pe care noi oamenii le-am creeat in mediul incojurator . Totusi exista o serie factori care au un efect devastator asupra florei intestinale – asadar si asupra sanatatii. Partea buna este ca odata ce stii cum sa eviti acesti factori, esti pe jumatate salvat.

Care sunt principalii factori care omoara bacteriile benefice si cum afecteaza ei sanatatea?

1. Antibioticele

* Sunt principala cauza a candidozei.

* Antibioticele omoara masiv bacteriile benefice din intestine, iar astfel pregatesc un teren fertil pentru cresterea ciupercii Candida Albicans, dar pentru alte tipuri de organisme daunatoare(Yersinia enterocolitica, Staphylococcus aureus, infectii cu Campylobacter, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens si Bacillus cereus)

* Drept urmare se strica echilibrul organismelor bune/rele din intestin (85%-15%) si chiar se ajunge uneori la stadiul in care acest raport se inverseaza.

* Apar alergii si diferite infectii, deoarece bariera formata din bacterii benefice, care avea rolul sa protejeze corpul de organismele daunatoare si alimentele incomplet digerate din intestin, tocmai a fost distrusa. Astfel ajung in sange nutrienti incomplet digerati, bacterii daunatoare si ciuperca candida albicans, care se raspandesc in intreg organismul si duc inevitabil spre imbolnavire.

* Apare balonarea si malnutritia, deoarece capacitatea organismul de a absurbi eficient nutrientii era asigurata de bacteriile benefice.

* Si nu in ultimul rand, datorita faptului ca flora benefica care statea la baza imunitatii a fost distrusa, sistemul imunitar pur si simpu se prabuseste.

* La acest stadiu organismul este cu “garda jos” in fata virusurilor, bacteriilor daunatoare, parazitilor intestinali si mai ales a fungilor(ciupericilor).

2. Zaharul

* Zaharul reprezinta principala sursa de hrana pentru ciuperca Candida Albicans.

* Imediat dupa ce ciuperca a scapat de sub control, apare o poftaputernica si nejustificata de zahar(dulciuri/fructe/prajituri/zahar etc.), deoarece are nevoie de resurse pentru a supravietui, a creste si a se extinde in intreg organismul.

* Odata ce ciuperca iese din intestine, ea ataca celelalte organe iar in final produce o TUMORA - asa cum a demonstrat Dr. Tullio Simoncini in cartea: Cancer is a Fungus.

* Asadar, cand ai candidoza este esential sa NU consumi niciun fel de zahar(carbohidrati): in special zahar rafinat(de bucatarie) , dar nici carbohidrati complexi din cereale sau paine, nici macar carbohidrati din fructe.

3. Alcoolul
* In urma digestiei, alcoolul este transformat in zahar - care hraneste ciuperca Candida.

* Pe langa asta, alcoolul este toxic pentru om, cu atat mai mult pentru o persoana cu flora intestinala dezechilibrata si cu imunitatea la pamant.

* Mai mult decat atat, Candida Albicans produce ea insasi in organism 79 de micotoxine care contin alcool, de aceea o persoana care sufera de candidoza poate sa se simta beata/ametita/mahmurita chiar daca nici macar NU a conumat alcool.

* Dupa cum observi, infectia cu candida implica o lupta zilnica a organismului o serie de substante toxice. Din aceasta cauza persoanele infectate sufera adesea de oboseala cronica, lipsa de energie, stare de somnolenta prelungita, lipsa de vitalitate. Se intampla asta, deoarece organismul e pur si simplu suprasolicitat de bombardamentul cu toxine.

* Si nu in ultimul rand, alcoolul omoara masiv bacatriile benefice(probiotice).

4. Rezistanta la insulina

Reprezinta incapacitatea zaharului(glucozei) din sange sa intre in celule – e etapa dinainte imbolnavirii cu diabet zaharat de tip 2 .Insulina are rolul de de a ajuta zaharul sa intre in celule, insa in cazul acestei afectiuni, celule refuza raspunda la insulina , asadar refuza sa primeasca zaharul din sange. Zaharul ramane in sange si creeaza astfel un mediu fertil pentru extinderea Candidei Albicans in tot organismul.

Cum se produce rezistenta la insulina?

Apare in urma cosumului excesiv de zahar si de grasmii nesanatoase(trans-) pe perioada a mai multor ani. Consumand mereu zahar, pancreasul va elibera constant insulina in sange, iar celulele, mereu fiind expuse la insulina, se vor “bătători”( adica vor dezvolta rezistenta la insulina).

Cum se trateaza? Fara zahar.

5. Medicamentele anticonceptionale

* S-a demonstrat ca, hormonii(in special estrogenul) care se gasesc in pilulele anticonceptionale determina o crestere puternica a nivelului de zahar din sange, formand astfel un mediu perfect pentru dezvoltarea ciupericii Candida(care abia asteapta sa primeasca o portie de zahar).

6. Alte alimente/obiceiuri care omoara bacteriile benefice:

- Fumatul activ si pasiv:


Fumul de tigara omoara bacteriile benefice. Studiile arata ca cei care se lasa te fumat prezinta in perioada imediat urmatoare o crestere semnificativa a bacteriilor benefice, dar si o descrestere a organismelor patogene din intestine.

- Pesticidele si insecticidele:


Sunt otravuri, atat pentru organismele daunatoare care ataca plantele, cat si pentru bacteriile benefice din intestinele noastre.

- Constipatia:

Alimentele care raman prea mult in organism intra in putrefactie, si astfel creeaza un mediu propice pentru dezvoltarea florei de putrefactie(care include si ciuperca candida albicans).

- Parazitii intestinali:

Distrug(mananca) bacteriile benefice si creeaza astfel un dezechilibru al florei intestinale.

- Mucegaiu si igrasia:

Mugegaiul care apare pe pereti este si el o specie de ciuperca(fungi) care se inmulteste prin spori pe care-i raspandeste in aer. Cand stam in locuri cu mucegai, inspiram acesti spori. Studiile arata ca acesti spori au un efect asupra sanatatii asemenator cu cel al antibioticelor.

- Mercurul

Se gaseste in “plombele negre“(din amalgam), in pestele oceanic si in vaccinuri. Omoara bacteriile benefice.

- Steroizi anabolici:

Dezechililibreaza echilibrul hormonal al organismului si cresc nivelul de zahar din sange favorizand dezvoltarea Canadidei.

- Stresul:

Candidoza are un efect foarte puternic si asupra starii mentale si emotionale. De aceea o persoanele cu candidoza sufera deseasea depresii, stress cronic, instabilitate emotionala, stare permananta de incordare etc. . Pe de alta parte este foarte benefic in tratamentul candidozei, ca persoana bolnava sa incerce sa fie mereu bine dispusa si sa aiba o stare emotionala pozitiva pentru a grabi vindecarea.

- Apa de la robinet:

Clorul pus in ea ca sa omoare bacteriile daunatoare care ar putea sa se gaseasca in apa, insa omoara si bacteriile noastre benefice.

- Mancarea procesata:

E plina de “E-uri“: arome artificiale, conservanti, emulgatori etc.. Toate acestea perturba echilibrul organismelor din intestin.

————————————————————————————————

Ce boli provoaca dezechilibrul florei intestinale?

Infectia cu candida are o multime de manifestari, de la simple eczeme pana la cancer.

1. Afectiuni ale pielii

Exista o stransa legatura intre sanatatea pielii si echilibrul florei intestinale. Pielea sanatoasa reflecta o flora intestinala sanatoasa..

Studiile arata ca psoriarisul, eczemele si unele forme de eruptii cutanate au legatura cu Candidoza. Intr-un studiu facut 1997 pe 40.000 de bolnavi de psoriaris, cercetatorii au constatat ca trei sferturi din bolnavi aveau mari dezechilibre ale florei intestinale, iar ciuperca Candida Albicans era crescuta mult peste normal.

In categoria afctiunilor pielii mai intra Vulvovaginita (Candidoza vaginala) (cu care majuritatea femeilor au de-a face macar odata in viata) si Ciuperca piciorului (Tinea pedis) care afecteaza atat barbatii cat si femeile. Mai apare apoi si Micoza unghiilor - care e tot in infectie care are la baza dezechilibrul florei intestinale. Lupusul este o alta boala de piele asociata cu dezechilibrul florei intestinale, respectiv cu cresterea in exces a Candidei Albicans.

2. Afectiuni ale tubului digestiv

Exista o serie manifestari ale dezechilibrului florei intestinale care se manifesta la nivelul tubului digestiv

De la depunerile albicioase de pe limba pana la Boala Chron, Sindoromul intestinnului iritabil, intoleranta la gluten(celiachie) si alergii la diferite alimente. Apar de asemenea si scaunele neregulate(constibatie/diaree) sicrampele abdominale.

3. Oboseala cronica

Asa cum am mai spus, s-au descoperit 79 de micotoxine pe care Candida Albicans le elibereaza zilnic in organism. Aceste toxine pun o persiune constanta pe organism, care consuma o cantitate enorma de energie in fiecare zi straduindu-se sa anihileze si sa elimine aceste toxine. Aceasta pierdere zilnica de energie are urmari ca: oboseala cronica,lipsa de energie, stare de somnolenta prelungita, minte incetosata, incapacitate de concentrare, lipsa de vitalitate si lipsa de pofta de viata.

Pe langa acestea, deficitul de bacterii benefice(probiotice) scade capacitatea organismului de a absorbi nutrientii din alimente – motiv pentru care se accentueaza sindromul oboselii cronice.

Toate aceste afecteaza puternic echilibrul mental si emotional al bolnavului, astfel ca apar:depresiile, anxietatea, sensibilitate emotionala si insomnia.

4. Alte boli asociate cu dezechilibrul florei intestinale

Studiile arata ca exista o stransa legatura intre dezechilibrul florei intestinale si majoritatea bolilor cronice: Artrita reumatoida, fibromilagia, scleroza multipla, hipotiroidism, sinuzita cronica… si nu in ultimul cand cancer.

5. CANCERUL e o ciuperca

Oncologul Tullio Simoncini a fost cel care a scos ipoteza conform careia tumorile(cancerul) de orice fel sunt produse de Candida Albicans. Si-a dat seama de acest lucru cand a descoperit ca toate tumorile au culoarea alba(culoarea candidei), si nu culoarea rosie. Pasul urmatur era sa gaseasca un tratament eficient care sa omoare ciuperca rapid si fara efecte secundare.

Dr. Simonici a testat efectul diferitelor medicamente antifungice asupra tumorilor si a ajuns la concluzia ca cel mai bun antifungic il reprezinta Bicarbonatul de Sodiu – omoara cel mai rapid Candida Albicans, fara efecte secundare.

Tratamentul pentru cancer consta in injectarea bicarbonatului de sodiu in artera ca duce sange spre organul bolnav de cancer, astfel incat tumora sa intra in contact direct cu bicarbonatul. In timp ce pentru cancerul de piele bicarbonatul poate fi aplicat direct. Pentru cancerul de gat poate fi baut, iar pentru cel colon poate fi aplicat prin clisma.

Iata o emisiune cu Dr. Tullio Simoncini in care explica legatura dintre cancer si Candida Albicans:


Cum stii daca suferi de Candidoza?

Dezechilibrele florei intestinale se manifesta diferit de la persoana la persoana. Asa cum ai vazut mai sus, exista o serie intreaga de boli care au fost asociate cu candidoza, insa nu toata lumea care are candidoza este si bolnava de cancer. Dupa cum am spus mai sus, exista si alte organisme daunatoare care invadeava intestinul, insa Candida Albicans este cea care se inmulteste si se extinde cel mai rapid.

Totusi exista o serie de manifestari care indica clar infectia cu Candida Albicans.

Cate din simptomele de mai jos prezinti?

- Depuneri albicioase pe limba dimineata (‘limba alba’)

- Micoza(ciuperca) la unghii,ochi sau pe piele.

- Pofta puternica de dulce (dependenta de zahar)

- Pofta excesiva de fainoase(paine, paste, cereale, produse de patiserie)

- Dependenta de alcool

- Oboseala Cronica

- Scaune Neregulate

- Alergii si Intolerante alimentare

- Infectii vaginale

- Instabilitate emotionala, depresii, anxietate.

Daca ai cel putin 3 din manifestarie de mai sus, este clar ca Candida Albicans a crescut in organismul tau mai mult decat era cazul.

Cum vindeci candidoza 100% natural?

Candidoza poate fi tratata 100% natural urmand un simplu program de detoxifiere:

0. Detoxifierea colonului si detoxifiere de paraziti.

1. Dieta anticandida

2. Reducerea candidozei folosind Antifungice Naturale.

3. Refacerea florei benefice cu Probiotice

4. Evitarea totala a factorilor de risc

5. Practicarea stilului de viata sanatos la toate nivelurile

Sa le luam pe rand:

0. Detoxifierea colonului si detoxifierea de paraziti

Inainte de a incepe tratamentul propriu zis, este esentiala detoxifierea colonului in 2 moduri:

A. Detoxifierea colonului prin aport crescut de fibre

B. Detoxifierea de parazitii intestinali

1. Dieta anticandida


“Fa-o pe Candida sa moara de foame” e primul pas(si cel mai important) spre vindecare.

Niciun tratament nu va avea efect asupra Candidei daca aceasta are la dispozitie hrana necesara pentru a se reface. Dupa cum deja stii, Candida se hraneste cu zahar (carbohidrati).

Asadar vei adopta o dieta saraca in carbohidrati si bogata in proteine si grasimi. E asemenea dietei tipului proteina din articolul despre Dieta tipurilor metabolice.

NOTA: Dintre carbohidrati se pot consuma ocazional orezul brun, orezul salbatic, meiul si hrisca(nu contin gluten)Alimentele interzise:

2. Reducerea candidozei folosind antifungice naturale

Din fericire, natura ne ofera o de o multime de plante cu proprietati antifungice, cu ajutorul carora putem distruge ciupercile care ne invadeaza corpul – insa trebuie sa stii cum sa le folosesti.

Principalul atu al Candidei Albicans este capacitatea de adaptare la aproape orice antifungic in doar cateva zile. Din acest motiv, medicamentele alopate care trateaza candidoza dau rezultate doar in primele zile, dupa care ciuperca devine total imuna la acel medicament. Partea proasta este ca se poate adapta si la tratamentele naturale.

Cum vei face tu in aceasta situatie?

Vei roti antifungicele !


Schimba antifungicele pe care le consumi la interval de 5 zile, astfel incat ciuperca sa nu apuce sa se adapteze la niciunul din ele. Iata o lista de antifungice naturale pe care le poti roti:

+ La toate cele de mai sus se adauga si Vitamina D obtinuta din expunerea la soare sau din peste(in special in uleiul din ficat de cod). Nu e neaparat un antifungic, dar e un miracol pentru sistemul imunitar. Ea conlucreaza cu Celulele T si activeaza nu mai putin de 200 de peptide antimicrobiene – componente ale sistemului imunitar care au rolul de a lupta cu organismele daunatoare patrunse in organism. Asadar: Vara – cat mai multa expunere la soare. Iarna – cat mai mult peste.

IMPORTANT: Orice tratament cu antifungice este TOTAL INEFICIENT (egal cu zero), daca consumi zahar/dulciuri/cereale si alte forme de carbohidrati cu ajutorul carora ciuperca Candida isi revine extrem de rapid. Este absolut necesar sa urmezi o dieta bogata in proteine si grasimi si saraca in carbohidrati(zaharuri).

Partea proasta este ca este ca cu cat vei lua mai multe antifungice si vei tine dieta, cu atat vei simti o pofta si mai mare de a manca dulce, deoacere Candida are nevoie disperata de zahar pentru a nu muri si a se reface la forma initiala. Dupa cum am mai spus are o capacitate extrem de rapida de a se reproduce…atata timp cat are cu ce se hrani. Asadar abtine-te orice ar fi!

Criza de vindecare – Sindromul Herxheimer?


In traducere: De ce trebuie sa te simti mai rau inainte de a te simti bine(vindecat)?

Cand Candida Albicans moare devine mult mai daunoare decat cand este vie, deorece creste seminificativ cantitatea de toxine pe care le alibereaza in organism. De aceea, cand un antifungic functioneaza bine impotriva candidozei, pot aparea stari de ameteala, migrene, eruptii de piele, diaree, gaze in exces sau chiar febra. Stai linistat, nu esti racit! Este doar reactia corpului la aceste toxine. Este important sa mananci cat mai sanatos in aceasta perioada si sa iti lasi organismul sa-si desfasoare procesele naturale de detoxifiere, fara sa-l perturbi cu medicamente pentru scazut febra sau antibiotice.

Nu uita ca ferba este un mecanism prin care corpul isi mareste temparatura pentru a omori orice virus, bacterie sau fung(ciuperca) care a patrund in organism.

3. Refacerea florei benefice cu Probiotice si Prebiotice


Urmatorul pas, imediat dupa ce ai distrus ciuperca Candida, este refacerea florei intestinale prin consumul de Probiotice si Prebiotice.

PRObioticele

Sunt bacterii exact ca cele din flora noastra intestinala, care se gasesc in alimentele fermentate:

In iaurt, kefir, sana sau varza murata – DE CASA. Lactatele pasterurizate din comert nu vor egela niciodata pe cele de casa obtinute din lapte crud si nefiert. In urma proceselor de sterilizare, iaurturile in comert contin de cele mai multe probiotice MOARTE, in loc ca contina bacterii vii(active). Totsi, exista din fericire cateva branduri care ofera iaurt de calitate, niciodata la fel de bun cu cel pe care-l faci TU acasa.

In tratamentul candidozei e esential sa consumi probiotice zilnic si pe stomacul gol(iaurtul nu se combina cu alte alimente). Pe langa probioticele din alimenete, se pot lua si suplimente cu probiotice care sunt de asemenea foarte utile si deoarece contin o gama larga de specii de lactobacili (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve,Bifidobacterium infantis,Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus).

PREbiotice

Spre deosebire de PRObiotice care populeaza flora intestinala, PREbioticele hranesc bacteriile benefice din intestin, stimulandu-le cresterea si inmulitrea. Majoritatea prebioticelor se gasesc in alimentele bogate in fibre solubile: semintele de in, verdeturile, prazul, varza usturoiul, ceapa, leguminoasele, dar si in cereale(care insa nu sunt recomandate in dieta anti candida).

Alaturi de probiotice, sunt o componenta esentiala in refacerea florei intestinale.

4. Evitarea factorilor de risc

Adica, evitarea tutror factorilor care omoara bacteriile benefice: antibiotice, zahar, alcool, pesticide, aditivi alimentari, steroizi, metale grele etc. Am vorbit mai devreme despre toate aceste.

Asadar, pentru a echilibra flora intestinala, trebuie sa eviti pe cat posibil factorii care au dezechilibrat-o.

5. Practicarea stilului de viata sanatos


E valabil in tratarea orcarei afectiuni. Nu se poate obtine vindecarea daca nu inlocuiest obiceiurile nesanataoase cu cele sanataose:

* Sedentarismul cu exercitii fizice zilnice.

* Alimentele procesate cu cele integrale si naturale.

* Respiratia inconstanta si sacadata(incorecta) cu respiratia armonioasa si constanta.

* Stresul si incordarea cu destinderea si relaxarea.

* Gandirea negativista cu gandirea pozitiva.

(Chiar daca suna ciudat, dezechilibrele la nivel mental si emotional joaca un rol important in infectia cu candida. O stare permananta de frica, neliniste, nesiguranta va mentine mereu un nivel de zahar ridicat in sange si va perturba intreg echilibrul hormonal al organismului – deoarece corpul se pregateste pentru lupta sau fuga)

* Combinatiile nepotrivite de alimente cu Combinarea corecta a alimentele la masa.

* Somnul de calitate: Nimic nu poate inlocui somnul. El este esential pentru sanatate. Chiar daca ai avea cea mai sanatoasa dieta din lume, organismul nu va functiona corect daca nu va avea parte de suficienta odihna de calitate: dormind intre 7 si 9 ore pe noapte,in liniste totala si respectand un orar fix.

* Si nu in ultimul rand, vindecarea la nivel spiritual – sau stabilirea unei relatii sanatoase cu Dumnezeu.

—————————————————————————–

Tratamente externe:

Pe langa tratamentul de baza care are rolul de a te vindeca dinspre interior si exterior, poti aplica si tratamente care te pornesc vindecarea dinspre exterior spre interior:

a) Aplicarea amestecului de apa cu bicarbonat de sodiu

Asa cum a demonstrat Dr. Simonicini bicarbonatul de sodiu are efecte antifungice puternice si nu prezinta efecte secundare. De aceea poate fi folosit cu succes din tratarea diferitelor micoze(ciuperci) care apar in exterior.

* Pentru ciuperca la unghii: Stai in fiecare seara cate 15 minute cu picioarele(sau mainile – in functie de unde ai micoza) in apa cu bicarbonat de sodiu.

* Pentru micoze ale pielii: aplica o pasta formata din bicarbonat de sodiu si apa pe locul unde se afla micoza. Nu exagera cu deoarece bicarbonatul de sodiu este puternic alcalin si strica aciditatea pielii.

* Pentru limba albicioasa: Se clateste in fiecare dimineata gura cu apa cu bicarbonat de sodiu si se scuipa. Dupa aceasta se face clatirea pentru 5 minute a gurii cu ulei(orice ulei i preferabil presat la rece) dupa care se scuipa. Persoanele cu intoxicatii vor scuipa un lichid albicios ca maioneza, care NU e voie sa fie inghitit deoarece e TOXIC.

b) Aplicarea iaurtului pe piele

Iaurtul ajuta la refacerea echilibrului bacteriilor de la nivelul pielii.

Pentru candidoza vaginala se introduce iaurt in vagin alaturi un catel de usturoi crestat. In acest mod vei ajuta la refacerea florei benefice, dar vei si elimina organismele daunatoare.

c) Aplicarea pe piele a mastilor de argila

La fel ca iaurtul, argila are efecte benefice atat in interior cat si in exterior. Are proprietati detoxifiante, antibacteriene si antifungice, dar nu are efecte secundare.

d) Alte indicatii pentru tratamentul extern

* Foloseste cat mai putin sapunul si samponul(1-2 ori pe saptamana). Aceste substante dezechilibreaza pH-ul pielii si favorizeaza dezvoltarea organismelor daunatoare. Mai mult, moara masiv bacteriiile benefice de pe suprafata pielii.

* Evita cosmeticele si parfumurile. Ele patrund in organism prin piele si contin o gramada de substante toxice.

* Evita hainele din materiale sintetice(poliester) si opteza pentru cele din fire naturale(bumbac, in, mataze etc)

* Expune-ti pielea cat mai mult la aer. Ciupericle de tipul Candidei Albicans mor cand intra in contact cu oxigenul.

* Expune-ti pielea la soare – e cel mai bun lucru pe care-l poti face pentru sistemul tau imunitar. Vitamina D se dovedeste a fi miraculoasa pentru sanatate, activand nu mai putin de 200 de peptide antimicrobiene.

Insa nu uita ca adevarata vindecare se face din interior spre exterior.

Iti doresc o viata sanatoasa !"
preluat www.vindecator.com
 
Alterative Medicine Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryDirector web luxdesign28.ro ClickLink.ro
>